Produkter

Ett brett produktprogram inom vatten- och avloppsrening

VA Tekniks verksamhet är idag fokuserad på marknadsföring och försäljning av egenkonstruerade produkter och agenturprodukter inom VA. Produkterna finns inom områdens slamskrapor, luftare, sandfång, rännor och rensgaller.

VA Teknik har rutiner och processer som är certifierade av DNV Certification AB och uppfyller kraven i ”kravdokument”.