Om_VAT_header

Innovativa lösningar för en renare värld

Våra produkter är marknadsledande. Med svensk innovation och kvalitet, energieffektiva produkter och hållbara lösningar vill vi vara det självklara valet inom vattenrening.

VA Teknik Sweden är ett svenskt företag vars namn är välkänt på den skandinaviska vattenrenings-marknaden. Företaget är marknadsledande i Sverige inom områdena slamskrapor och utrustningar till sedimenteringsbassänger.

VA Teknik Sweden har levererat slamskrapor runt om i världen till mer än 4000 applikationer under de senaste 40 åren.

Våra säljare, tekniker och konstruktörer är beredda att hjälpa dig med att tillgodose dina behov av säker sedimentering och slamtransport i sedimenteringsbassänger.

Rektangulära eller cirkulära spelar ingen roll!

Verksamhetsområden

Vatten- och avloppsrening

Svensk vattenreningsteknik har högt internationellt anseende. VA Tekniks ledning har ett uttalat mål att upprätthålla en kvalitetsnivå som svarar mot detta anseende. Verksamheten är idag fokuserad på marknadsföring och försäljning av egenkonstruerade produkter och agenturprodukter inom VA.

Slamskrapteknologi

Avskiljning av slam i avloppsreningsprocesser görs genom sedimentering i bassänger, antingen rektangulära eller cirkulära. Bassängtyp beror ofta på olika länders tradition. I Skandinavien dominerar den rektangulära formen. Rektangulära bassänger kan utrustas med kedjeskrapor eller linskrapor. Den vanligaste utrustningen i cirkulära bassänger är periferidriven slamskrapa med brygga, men vi kan även erbjuda en kedjedriven slamskrapa för cirkulära bassänger.

Vanlig kringutrustning i sedimenteringsbassänger är flytslamavdrag av olika konstruktioner beroende på bassängform och skraputrustning. Vår specialitet är automatiserade, motordrivna flytslamrännor för rektangulära sedimenteringsbassänger.

Lamellsedimentering

Ett viktigt komplement till den traditionella sedimenteringstekniken är lamellsedimentering. Vi kan genom vår samarbetspartner Enexio i Tyskland erbjuda TUBEdek®, ett flexibelt sedimenteringsprogram för såväl rektangulära som cirkulära bassänger.

Biobäddsutrustning

Biospridare och media för biobäddar ger möjligheter till kompletta leveranser av både spridare och media eller bara media eller spridare – allt efter kundens behov.

Vår biospridare med ställbara koppar och konisk renslucka är en väl beprövad och säker produkt, liksom Enexio’s media PLASdek® och BIOdek® för biobäddar. Tillsammans med VA Tekniks och Enexio’s samlade kompetens ger vi dig som kund trygghet när biobädden skall byggas eller renoveras.